Kolejne europejskie podium dla naszej szkoły

66. edycja Konkursu Europejskiego współorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Niemiec oraz Niemieckie Biuro Kontaktowe rozstrzygnięta!

     Laureatami Konkursu Europejskiego „YOUrope – es geht um dich’’ w kategorii „Jesteśmy Europą” zostały dwa projekty, które  realizowane były w naszej szkole: klasy IIIB - „Eine Mauer erzählt – Geschichte der Berliner Mauer“ i klasy IIIC - „100 Jahre Polen – 100 Jahre deutsche-polnische Beziehungen im Spiegel von Briefmarken“.

Klasa IIIB gimnazjum, wykorzystując umiejętności językowe, informatyczne oraz wiedzę z zakresu historii, realizowała projekt interdyscyplinarny, którego głównym celem było poznanie i utrwalenie wiadomości na temat administracyjnego podziału Niemiec oraz historii Muru Berlińskiego. W związku z tym, że w  bieżącym roku Niemcy będą obchodzić  30. rocznicę zburzenia Muru Berlińskiego,  partnerzy projektu próbowali skonkretyzować zmiany i zjawiska, jakie zaszły u naszych zachodnich sąsiadów w tym okresie, przeprowadzając wywiady oraz ankiety z mieszkańcami Niemiec. Pierwsze zadanie polegało na   przedstawieniu się partnerów projektu za pomocą  zdjęć imitujących cegły, które stanowią   symbol Muru Berlińskiego. Następnie z zebranych zdjęć zbudowane zostało logo projektu. Forma pracy metodą projektu międzynarodowego była więc dla polskich uczestników innowacyjną i pouczającą przygodą.

Klasa IIIC gimnazjum realizowała projekt interdyscyplinarny w języku niemieckim, poświęcony 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Partnerami projektu byli uczniowie gimnazjum z Niemiec. Celem przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowań uczniów historią Polski i Niemiec, poznanie postaw Polaków wobec zaborców oraz bohaterów historycznych uczestniczących w odzyskaniu niepodległości. Podejmując  ciekawe  działania, uczniowie mieli okazję prześledzić różne aspekty tematyki patriotycznej,  uwzględniając dorobek literacki, filmy historyczne oraz miejsca w Polsce i na świecie związane z walkami o niepodległość. Wiodącym tematem projektu była historia Polski  obecna na znaczkach pocztowych, które były  analizowane wspólnie przez uczestników przedsięwzięcia. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w testach polsko-niemieckiej gry planszowej przygotowanej przez niemieckich historyków.

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu:

https://www.europaeischer-wettbewerb.de/wp-content/uploads/2018/08/Themen-66.-Europ%C3%A4ischer-Wettbewerb_PL.pdf

https://www.europaeischer-wettbewerb.de/etwinning/etwinning-im-66-europaeischen-wettbewerb/

C. Świebocka