Akcja sprzątania Jazowska

Wzorem ubiegłego roku nasza szkoła w dniach 4 i 5 kwietnia 2019 r.  włączyła się w akcję sprzątania naszej miejscowości, organizowaną przez Gminę Łącko we współpracy z sołtysem  wsi. Celem akcji było kształtowanie nawyków ekologicznych i dbanie o naszą „Małą Ojczyznę” w wymiarze estetycznym. 

Akcja sprzątania Jazowska rozpoczęła się krótkim instruktażem dotyczącym bezpieczeństwa podczas zbiórki odpadów oraz przypomnieniem zasad segregacji śmieci. Uczniowie naszej szkoły, wyposażeni w worki i rękawiczki, a także kamizelki odblaskowe ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły i czystą okolicę. Zebrane worki  z odpadami odebrali pracownicy ZGK w Łącku.  

Akcja ta jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać na rzecz naszej „Małej Ojczyzny”. To także  wspólna lekcja poszanowania środowiska. 

B. M – F.